Jegyző - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Jegyző

Hivatal

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási - hatósági ügyekben.

 • Vezeti és képviseli a hivatalt, megszervezi a munkáját.

 • A polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe utalt  közigazgatási - hatósági ügyeket.

 • Az önkormányzat által meghatásozott célok érdekében szükséges konkrét feladatok megszervezését biztosítja.

 • Biztosítja törvényes és kulturált ügyintézés feltételeit.

 • Kinevezi a hivatal dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat az Ötv-ben és a Ktv.-ben meghatározott korlátozással.

 • Elkészíti az irodavezetők és a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők munkaköri leírását.

 • Szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörébe tartozó ügyekben.

 • Személyi és dologi feltételek biztosítása.

 • A feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a tapasztalatok alapján a szükséges beavatkozások megtétele.

 • Engedélyezi a hivatal dolgozóinak kiküldetését, szabadságát, távollétét.

 • Végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok, pályázati projektek, a képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések, az ülések előkészítését.

 • Felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerű működtetéséért, a költségvetés  végrehajtásáért, a belső ellenőrzés működtetéséért.

 • Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a  belső ellenőr tevékenységét, irányítja, szervezi és összehangolja a lakossági kapcsolatot, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést.

 • Megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági tájékoztatást a hivatali munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről és az ügyintézésről.

 • Saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselőtestületnek, bizottságainak, valamint a polgármesternek.
 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz