Oktatás - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Oktatás

Intézmények


Digitális oktatási környezet fejlesztése a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben
EFOP-3.2.3-17-2017-00053

A Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sokszínű, magas színvonalú oktatása és a keresztény értékek melletti elköteleződése mellett kiemelt figyelmet fordít a természettudományos tantárgyak tanítására. A helyi tantervünkben a kötelezően előírt óraszámnál magasabb óraszámban tanítjuk felső tagozaton a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, és az informatika tantárgyakat. Ennek célja, hogy a diákokat az IKT eszközök segítségével, minél közelebb vigyük a természettudományos ismeretekhez, azok megkedveltetéséhez, hogy a továbbtanulásnál nagyobb számban válasszák ezt a tudományterületet. Az informatika tantárgy digitális kompetencia fejlesztése viszont már nem csak a szakórán jelenik meg, hanem a pedagógusok előszeretettel alkalmazzák az IKT eszközöket más tanórákon is. Ennek érdekében a következő fejlesztések kerültek megvalósításra intézményünkben.

1. Humánerőforrás fejlesztés:
A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbi területeket támogató digitális pedagógiai eszközök és módszerek (csomagok) adaptálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését tűztük ki célul:
  • a természettudományos megismerés támogatása,
  • a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása.

A célok elérése érdekében:
  • A természettudományos csomagot választó kollégák (5 fő), a "GEOMATECH@Élményszerű természettudomány" 60 órás továbbképzést teljesítették.
  • A problémamegoldás csomagot választó kollégák (2 fő), a "Mobilrobotok oktatásának gyakorlata" 60 órás továbbképzést teljesítették.
2. Infrastruktúra fejlesztés:
A tanulók egyéni és csoportos digitális munkáját, illetve a bevont pedagógusok felkészülését lehetővé tevő táblagépek (a hozzá tartozó mobil töltő és tároló rendszerrel), ill. a problémamegoldó gondolkodás és az algoritmikus feladatmegoldás megtanulása érdekében LEGO MINDSTORMS EV3 programozható robotok, plusz szenzorok és egyéb kiegészítők kerültek beszerzésre.
A módszertani csomagok, a bevont 7-8. évfolyamos osztályok földrajz, informatika és technika tantárgyainál kerültek bevezetésre. Így a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya, a választott tantárgyak esetében az összóraszám 40%-ára nőtt.

3. Tananyagfejlesztés:
A projektbe bevont pedagógusok (7 fő), a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák közül, összesen 70db (10db/pedagógus) digitális óravázlatot töltöttek fel a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) felületére és tapasztalataikat jó gyakorlat formájában osztották meg kollégáikkal.

4. A bevezetett módszertani csomagokkal kapcsolatos szakmai napok szervezése:
  • 2018.10.19.: "Digitális Pedagógiai szemlélet" című szakmai nap +  verseny
  • 2019.06.11.: "Természettudományi Észpróba" című szakmai nap +  verseny
  • 2019.09.17.: "Digitális Pedagógiai szemlélet" című szakmai nap +  verseny
  • 2020.10.22.: "Digitális Öveges József Emléknap" című szakmai nap +  verseny
  • 2020.12.18.: "Természettudományi Észpróba" című szakmai nap +  verseny
  • 2021.05.21.: "Digitális Öveges József Emléknap" című szakmai nap +  verseny


Bódi István digitális módszertani asszisztens


ETKIKI átszervezés

Dokumentumok

Letöltés

Melléklet

Önkormányzati intézkedési terv

Letöltés

Melléklet letöltése

Előterjesztés

Letöltés

Közoktatási megállapodás tervezet - Baptista Szeretetszolgálat

Letöltés

Közoktatási megállapodás tervezet - Hit Gyülekezete

Letöltés

Közoktatási megállapodás tervezet - Római Katolikus Egyház

Letöltés

Szakértői vélemény

Letöltés

Baptista Szeretetszolgálat nyilatkozata

Letöltés

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz