Rendőrség - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Rendőrség

Intézmények

107

Telefonszám:

+36 52 378 177

Fax:

E-mail:

Honlap:

Típus:

Egyéb intézmény

Nyitvatartás:

Leírás:

Az őrs rendszeresített létszáma: Rácz Attila őrsparancsnok, 5 fő beosztott (3 fő KMB, 2 fő járőr). Ebből jelenleg rendelkezésre áll 1 fő őrsparancsnok, 1 fő KMB, 4 fő járőr.

A korábbi helyzethez képest változás, hogy az őrsön 2 fő bűnügyi nyomozó is tevékenykedik, akik közül az egyik bűnügyi technikusi feladatokat is ellát.

Az őrs egy kiképzett és vizsgázott szolgálati járőrkutyával is rendelkezik. A kapitányság bűnügyi osztályának munkatársai alkalomszerűen (hetente egy-két esetben) továbbra is kijárnak az őrs működési területére.

Tevékenység:

Az őrs állományának alapvető feladata a működési terület rendjének közbiztonságának fenntartása. Feladatához tartozik az anyagi kárral illetve könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetek helyszínén történő intézkedések megtétele a szükséges iratok elkészítése.

Az állomány részt vesz a bűncselekmények helyszínén való elsődleges feladatok végrehajtásában illetve nyomozásokban is. Ezekhez adódik még az alkalomszerűen jelentkező feladatok (lakcím ellenőrzések, elővezetések stb.) végrehajtása is.

Az őrs egyenruhás állománya szolgálatot vezénylés alapján látja el, a nap nagyobb hányada rendőrileg lefedésre kerül (az éjszakai órák minden esetben) azonban a teljes 24 órás lefedettség nem biztosítható.

Az őrs tevéknységét a hatályos törvényi rendelkezések és egyéb jogszabályok és belső normák alapján végzi a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának alárendeltségében. A fentiek miatt térségi szerepe a kapitányságéval áll összhangban.

Cím:

4069 Egyek, Óvoda u. 2.

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz